KebnekajseKebnekajse har sedan nystarten renodlat och förädlat sitt musikarv. Utvecklat sitt omisskännliga sound där den udda rytmsättningen med dubbla basar till trummorna och slagverken bildar en pulserande ryggrad som gitarren och fiolen låter tonerna vila i eller explodera från. Tungt och tight, lätt och luftigt. Som lyssnare kan man få känslan av att stå uppe på en mullrande rullstensås med huvudet högt och fritt i vinden